Гравиране на дърво и MDF

Лазерното гравиране е процес, при който, с помощта на лазерен лъч се прехвърлят различни видове изображения, схеми или надписи върху разнообразни материали, в това число и MDF. Лазерното гравиране на дървените изделия, без значение от формата или размера, осигурява високо качество на фините детайли далеч отвъд това, което е възможно с ръчната дърворезба и алтернативните методи. Това означава, че различни видове надписи, снимки, картини и други могат да се прехвърлят директно върху дървената повърхност без загуба на детайлността и красотата. Различните материали дават различни крайни резултати при гравиране. Според спецификата на материала, отпечатаното изображение или графики, стават или по-ясно изразени и детайлни, а в други случай по бледи. В зависимост от търсения ефект се подбират работните режими на машината. Желателно е да се направят няколко проби със съответния материал, за да се подберат оптималните работни режими, за постигане на добри крайни резултати.

Приложение при гравиране на дърво и MDF

Лазерното гравиране върху дърво и MDF материали е изключително подходящо при изработката на:

Възможности

  • Гравиране както на естествено дърво (масив) така и на фазер, MDF, ПДЧ, шперплат, корк и др.;
  • Подходяща технология за надписване;
  • Не се налага смяна на инструмента при гравиране;
  • Голяма точност и детайлност на гравираните детайли;
  • Получените детайли, могат да бъдат лакирани или допълнително обработвани;
  • Гравираните детайли могат да бъдат и лазерно изрязане, без да се налага повторно залагане на материала;
  • Гравиране на няколко етапа с различни работни режими (определят се според конкретния материал);
  • Прецизна повторяемост;

Примери за гравиране на дърво и MDF

Тук сме посочили някои от най-често срещаните приложения на технологията за лазерно гравиране на дърво и MDF

*Лазерното гравиране на дърво и MDF е свързано с услугата лазерно рязане на MDF/дърво. Посетете страницата за повече информация.

Формуляр за запитване или поръчка

Прикачи изображение 1

Прикачи изображение 2

Прикачи изображение 3