Промишлени изделия

Лазерното рязане и гравиране намира широко приложение при изработката на редица промишлени детайли. Работата с разнообразни материали и прецизните крайни резултати правят този метод за обработка на материалите предпочитан и в масовия случай по-добрата алтернатива при изработката на редица изделия. В този раздел сме извели някой от най-често срещаните приложения на лазерната технология.

Рязане на гума

guma11Лазерното рязане на гума, предоставя възможността за изработка на различни видове уплътнения и гарнитури със специфична нестандартна форма. Предимство на този метод е бързата и точна изработка на детайлите. Екипът ни предоставя и възможността за компютърно изчертаване на детайлите на CAD/CAM софтуерни продукти. Лазерното рязане на гума е в пъти по-икономически изгодно от алтернативните методи за изрязване на гума по контур, когато се изработват единични и малки серии изделия.

Печатни платки

platkaПри изработката на печатни платки, където приоритет е точността при изработката, особено при по сложните „писти“, алтернатива на ецването е лазерното гравиране, което е в основата на изработката им. Компютърно подготвения модел, в комбинация с високата механична резолюция на лазерния гравир, гарантират точни и прецизни резултати. Този метод обикновено е предпочитан и икономически изгоден при разработката на малки и средни серии изделия, при изработка на тестови бройки или хоби китове.

Арматурни табла и табла на машини

control panelПримери за приложение при машините са автомобилните табла, контролните панели на машини, указателни и предупредителни машинни табели и др. Разнообразните материали, които могат да бъдат заложени при изработката им, правят лазерната технология изключително гъвкав и предпочитан технически подход. Комбинацията между двете основни функции на лазерната машина – лазерно рязане и лазерно гравиране, разширява тези възможности и предоставя възможността за изрязване и надписване на даден детайл, както и за изобразяването на графика върху него.

Планки от метал

plankiГъвкавостта, която предлага лазерната технология е идеален подход при изработката на метални планки, при които комбинацията от лазерно рязане  и използването на CAM е предимство, за получаване на прецизни крайни резултати. Използването на CAD и CAM софтуерни платформи при разработка на проекта и прецизността на лазерните разрези са комбинацията, която предлага перфектен краен продукт.

                  Формуляр за запитване