Гравиране на кожа и текстил

Гравирането е възможно както на естествена, така и на изкуствена  еко кожа. Постигнатите резултати са изключително детайлни и прецизни. Приложенията на лазерното гравиране върху кожа, могат да бъдат най-разнообразни. С развитието на новите технологии, както в областта на лазерните гравири, така и в използваните производствени материали, се предлагат все повече приложения на гравирането на кожа.
Предимство при метода за лазерно гравиране на кожа, пред алтернативните методи за обработка, е че инструментът няма физически контакт с обработвания материал. Това допринася за по-голямата гъвкавост на работния процес, намаляване на отпадъка и универсалност при приложение на технологията. Друго предимство при процеса на лазерното гравиране на кожа, е че в основата си тази технология представлява обработка на материала, чрез концентриране на енергията на лъча, което оказва перманентно нарушаване на повърхностната структура на материала. Това води до траен отпечатък на гравираното изображение или графика. Лазерното гравиране на кожа може да бъде приложено както в рекламата и промишленото производство, така и за изработка на уникални подаръци, или персонализиране на предмети изработени изцяло или частично от кожа.
По-долу в страницата сме посочили някои от най-често срещаните приложения на гравирането на кожа, като списъкът, разбира се може да бъде допълван и разширяван според Вашите идея за приложение.

 Приложение на гравирането на кожа

Полезни факти за гравиране на кожа

Производителите на голяма част от кожените изделия и продукти, взимат под внимание фактът, че тяхната продукция е често използвана за лазерно гравиране. Именно поради това, по-голямата част от кожените тефтери, папки, калъфчета и др. са подходящи за лазерно гравиране. Имайте предвид, че различните материали се обработват с различни работни режими на машината, което в много случаи налага да се направи проба, за да бъдат отлични получените резултати. Добре е да е предвидена мостра от материалът, върху който ще се гравира.

Формуляр за запитване